Herroepingsformulier

Herroeping aan Petite Muslima, (2624 EE) Delft aan de Papsouwselaan 162

  u hierbij mede, dat

  onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

  Naam consumenten(en)*

  Adres consument(en)

  Hierbij

  dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.